let us welcome dasarath

தசராத்ரிகளில்....
 
கொலு என்றால் அரசன் சபையில் வீற்றிருந்து தேசத்தை நிர்வாஹிக்கும் நிலை ஆகும்.ப்ரபஞ்ச சக்தியாகிய பராசக்தி [பெண்மை] எங்கும் எதிலும் வ்யாபித்து இருக்கும் தன்மையைகொலுவகா உருவகிக்கிறோம்.
 
பராசக்தி கோயில், வீடு, அன்பர்தம் உள்ளம் ஆகியவற்றில் வுஆபித்து இருக்கும் தன்மையை கொலு என்கிறோம்.
 
தமிழகத்தில் நவராத்ரியை கொலு வடிவில் கொண்டாடுகிறோம்.
 
பத்தி இரவுகளும் அன்னை பராசக்தியின் பூஜைக்கு உரியனவாக இருக்கிறது.
 
வருடத்தில் நான்கு நவராத்ரிகள் உண்டு.புரட்டாசி அமாவாஸ்யையில் வருவது சாரதா நவராத்ரி.ஆன்மீக கல்வி கலை கேள்வி ஞானத்தை மனிதன் உயர்த்திக் கொள்ளும் சக்தியை அதிகரிக்கும் தன்மை இதற்கு உண்டு.சாரதா - சரஸ்வதி.
 
தசராத்ரி என்பதே இயற்பெயர்.முழுமையாக மூன்று இரவுகள் பூஜை செய்க.
 
இரவில் தான் மனிதன் தன்னைப் பற்றி மிக விழிப்புணர்வுடன் இருப்பான்.வாழ்வையே இரவாக பாவித்துக் கொள்க.அதில் துணை ஆதிசக்தி என்ற விளக்கு.
 
கொலுப்படிகள் - மேல் படியில் பரம்பொருளின் குறியீடான கலசம் - கீழ்ப்படியில் ஓர் உயிரி வரை அனைத்தும் பொம்மை மாதிரிகளின் காட்சி - உயிரினங்களின் பரிணாம், மனிதன் தன்னுள் ஏற்படும் பரிணாமம் ஆகியன இவற்றின் மூலம் குறிக்கப்படும்.
வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கும் குறியீடும் கொலுப்படிகள் எனலாம்.
 
புனித கலசம் - பிற மாநிலங்கள், கோயில்களில் திவ்ய புனித கலசம் ஆவாஹனம் ஆகிப் பூஜை ஆகும்.வெறும் புனித கலசம் மட்டும் வைத்து தசராத்ரிகளை மேற்கொள்ளவும் செய்தல் மிக்க பயன் தரும். பஞ்ச பூதங்களின் கூட்டுச் சேர்க்கை இயக்கமாக விளங்கும் பரபஞ்ச - ப்ரபஞ்சமான அண்ட சராசரங்களின் மூலமான பரம்பொருளின் குறீயீடே கலசம்.ப்ரபஞ்ச சக்தியை வீட்டினுள் ஈர்த்து அருளும் உயர் energy generator, towers இந்தக் கலசம்.
 
மரப்பாச்சி பொம்மைகள் - உயர்ந்த செம்மரக் கட்டையினால் செய்யப்பட்டது.மிகத் தொன்மையான படைப்பு.ஆண்மை பெண்மையின் குறியீடு.ஒவ்வொருவருக்கும் தம் முன்னோரின் உருவகம்,சிவசக்தி தத்துவம் உணர்த்தும் பொம்மைகள்.
 
ப்ரபஞ்ச சக்தியான பராசக்தி மூன்று தன்மைகளில் இயங்குகிறது.
படைத்தல் - மஹா சரஸ்வதி
காத்தல் - மஹாலக்ஷ்மி
மாற்றுதல் - துர்கை
 
அனைத்தும் சேர்ந்த அதிசக்தி பாத்திரத்தில் நிறைந்த பால் போல் ப்ரபஞ்ச வெளியில் மிக அடர்த்தியான இருள் போன்ற கரிய சக்தியாக நிறைந்துள்ளது.இதுவே மஹாகாளி.
 
ஆதிசக்தியே கண்ணில் தோன்றும் கண்ணுக்குப் புலன் ஆகா அனைத்துமாய், அனைத்து உருவங்களாய், செயல்களாய் உள்ளது என்ற அறிவியல் உண்மையை உணர்த்த அனைத்து வகை பொம்மைகளும் படிகள் இடம்பெறும்.கலசம் முதல் டெடிபேர் வரை....
 
அனைத்துள்ளும் ஒரே சக்தி தான் இருப்பதை உணர்க.
அனைவரையும் அன்புடன் மதித்திடுக
அனைத்து பொருள்களையும் பேணுக
இயற்கையை நேசமுடன் அதனொடு இணைக, செயலாற்றுக
உண்மையான பக்தியால் உங்களையும் குடும்பத்தையும் சுற்றம் சூழலையும் சமூஹத்தையும் இயற்கையையும் தன்னலம் அற்ற அன்பினால் சேவைகள் செய்து பேணுக.
 
அலைப்பேசியை ரீ சார்ஜ் செய்வது போல் பத்து நாட்களும் வாழ்க்கை atleast அடிப்படை வசதிகளுடன் இயங்கத் தேவையான பாக்யசக்தியை அதிகரிக்க அன்னையை பூஜியுங்கள்.சாதி குல வழக்கம் இவற்றை விடுக.தரமான நல்ல வழக்கத்தை எவரும் பின்பற்ற உரிமை பூமி மீது எவர்க்கும் உண்டு....நவராத்ரியைப் பின்பற்றும் வேற்று தேசத்தினர் பலர் உளர்...
 
கொலு வைக்க வசதி இல்லை எனில் வீட்டில் ஒரு அலமாரி அல்லது பலகையில் வினாயகர், சரஸ்வதி, லக்ஷ்மியையாவது வையுங்கள்.
 
பெண்கள் ஒன்று கூடும் விழா, குழந்தைகளின் திறன்கள் வெளிப்படும் விழா, கலை அழகை மனிதன் தன் கற்பனையால் வெளிப்படுத்தும் விழா, பெண்மையை மதிக்கும் விழா, மாத்ருபூஜை, குருபூஜை ஆகிய மனித உறவுகளைக் கொண்ட விழா, உலகின் மிக நீண்ட கால விழா...நீண்ட விழா....
 
நம் மனதில் அன்னை கொலு இருக்க, வாழ்க்கை சீராக இயங்கும்
ஏனெனில் ஆட்டுவிக்கும் மஹாசக்தி அவள்....
 
ஓம் சக்தி
 
அக்டோபர் பத்து முதல் தசராத்ரி ஆரம்பம்.
Greatness of navarathry
ஸ்ரீரங்கத்தில் நவராத்ரி...இல்லற நெறி உணர்த்தும் தா...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://uni5.co/

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries