Shree Raama Jayam -3x

Sarva Kalyaana Daataram

Sarva Aapati gana vaarakam ||

Apaara Karunaa Moortim

Aanjaneyam namaam-yaham ||

Anjanaa Garbha Sambootham

Kumaaram Brahma-chaarinam

Dhushta aagraha Vinaashaaya

Hanumantha Upaasmahe

Shree Raama Doota Mahaa Dheera

Rudra veerya Samadh-bhaava

Anjana Garbha Sambhoota

Vaayu putra namostute

 

Asaadhya saadhaka swaami

asaadhyam tava kima vadha ||

Shree Raamadoota kripa sindhu

Mama kaaryam saadhaya prabhu ||

Shree Raama Jayam

 

Hanuman Vijaya Siddhi Mantram

AUM Namo Hanumathe sarvagrahan,
bhootha, bhavishyath varthamaanan,
durastha sameepasthaan
chindi chindi bindi bindi
sarva kala dushta budhee
Uchadaya Uchadaya, para balan
kshobhaya kshobhaya,
mama sarva kaaryani sadhaya sadhaya
AUM Namo Hanumathe
AUM Hraam, Hreem, Hroom, Phat
Dehi , Aum Siva-Siddhi
AUM Hraam, AUM Hreem, AUM Hroom,
AUM Hraim, AUM Hroum, AUM HraH
Swaaha

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries